BREAKING NEWS

கண்ணீர் அஞ்சலி

திருமதி ஞானலிங்கம் சாரதா தேவி

குப்பிளானைபிறப்பிடமாகவும். வுனியாவை வதிவிடமாகவும் குப்பிளானை தற்காலிக வதிவிடமாகவும் கொண்ட .திருமதி ஞானலிங்கம் சாரதா தேவி அவர்கள் 04/10/2019 வெள்ளிக்கிழமை காலமானார். அன்னார் ஞானலிங்கம் அவர்களின் அன்பு மனைவுயும். அஐந்தன்(சுதன்)அனுராஐ்(அனு) அமல்ராஐ்(றஐிவ்) ஞானறூப(றூப)சஞ்சீவ்ராஐ் (விதுசன்) ஆகியோரின் பாசமிகு தாயாரும். பரம சோதி காலம் சென்ற சிவசோதி ,அருட் சோதி, மோகனதாஸ்,சுமதி,றஐனி,கலைச்செல்வி,சச்சிதானந்தம்,
மீனலோஐினி,ஆகியோரின் சகோதரியும் ஆவார் . அன்னாரின் இறுதிக் கிரியைகைள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

தகவல்
வன்னி மண் நற்பனி மன்றத்தின் தலைவர்
மயூரன்.

2016-2018 all rights reserved TNN.LK